Objawy - krzepniecie-krwi Krzepnięcie krwi - Krzepnięcie krwi

Krzepnięcie krwi

objawy.org.pl

Jak odroźnić objawy?

Podwyzszony cholesterol

Kaszel alergiczny przeważnie przejawia się atakami podczas snu.

Spotyka się następujące czynniki wywołujące afatyczne zaburzenia mowy

Sen to przełączenie się organizmu na tak zwane „oszczędne funkcjonowani..Krzepnięcie krwi - informacje z forum

 

 

Krzepnięcie krwi jest jednym z wielu częstych tematów na forach internetowych. Jak dowiadujemy się dzięki wiedzy forumowiczów krzepnięcie krwi polega na wytraceniu się z rozpuszczalnego białka osocza zwanego fibrynogenem w nierozpuszczalna postać zwana włóknikiem albo fibryna. Jest to złożony proces uwarunkowany działaniem szeregu enzymów i ciał czynnych występujących w osoczu i tkankach. krzepniecie-krwi-1Krzepniecie krwi ma dla organizmu znaczenie obronne gdyż zapobiega jej utracie po zranieniach. W procesie krzepnięcia krwi odgrywają ważną role tzw. komórki płytkowe czyli trombocyty. Na klasyczny schemat krzepnięcia krwi składają się 4 zasadnicze składniki. Z osocza wytraca się część białka zwana fibrynogenem w postaci włóknika czyli fibryny. Reakcja ta zachodzi tylko wówczas gdy we krwi pojawi się substancja zwana trąbiną. Trombina znajduje się we krwi w postaci nieczynnej która nosi nazwę protrombiny. Protrombina jest ciałem białkowym powstającym w wątrobie. Do syntezy protrombiny w wątrobie konieczna jest witamina K. Protrombina ulega aktywacji czyli przemianie na aktywną trombinę pod wpływem trombokinazy przy udziale jonów wapnia.

 

 

 

Zdaniem forumowiczki kryjącej się pod nickiem „Anasazja”, w procesie krzepnięcia krwi bierze udział 13 czynników obecnych w osoczu. Wyróżniamy dwa mechanizmy rozpoczynające tworzenie skrzepu przy ich udziale:

 

  • Wewnątrzpochodny mechanizm krzepnięcia krwi rozpoczyna w wyniku aktywacji czynnika XII przez ujemnie naładowaną powierzchnię kolagenu odsłonionego w wyniku uszkodzenia ściany naczynia. Czynniki stanowiące kolejne ogniwa w reakcjach enzymatycznych tworzą kaskadę zmierzającą do wytworzenia skrzepu. Po aktywacji czynnika XII w kolejnych etapach zostają „uruchomione” czynniki: II, IX, X i XI, co doprowadza do powstania fibryny.

  • Zewnątrzpochodny mechanizm krzepnięcia krwi występuje w wyniku kontaktu wynaczynionej krwi z uszkodzonymi tkankami. Zawarta w nich tromboplastyna tkankowa aktywuje czynnik IX i X. Dodatkowo obecny w tkankach czynnik VII wzmaga proces krzepnięcia.

 

Począwszy od aktywacji czynnika X mechanizm krzepnięcia ma identyczny przebieg jako tzw. droga wspólna. Obejmuje przejście protrombiny w trombinę, powstanie rozpuszczalnego włóknika oraz jego przemianę w formę nierozpuszczalną przy udziale czynnika XII – utworzenie skrzepu i zatamowanie wypływu krwi z naczynia.

ARTYKUŁYANEMIA

To potoczna nazwa niedokrwistości, czyli zbyt małej ilości hemoglobiny w erytrocytach...


OKULISTYKA

To nauka zajmująca się poznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób związanych ze wzrokiem.


ALERGIA NA KURZ

Kurz pod względem zdrowia nie jest zapewne odzwierciedleniem przyjaciela człowieka...


agresja.objawy.org.pl

Czasem słyszy się, że jakaś osoba jest bardzo agresywna

FORUM - OSTATNIO PRZEGLĄDANIE

Rehabilitacja

Rehabilitacja, bądź inaczej fizjoterapia koncentruje się na przywróceniu chorej osobie funkcjonalności organizmu...

Afazja

Chciałam zapytać czy terapię osób z afazją - po udarach, urazach czaszki w wypadkach itp. może prowadzić logopeda czy jest to zajęcie dla neurologopedy. Nie pytam o umiejętności,ale o wymagane...

Leczenie. Rak

Rak może wywoływać zespół objawów, którym nie poświęcamy początkowo większej uwagi