Objawy - krzepniecie-krwi

Krzepnięcie krwi

objawy.org.pl
Krzepnięcie krwi - informacje z forum

 

 

Krzepnięcie krwi jest jednym z wielu częstych tematów na forach internetowych. Jak dowiadujemy się dzięki wiedzy forumowiczów krzepnięcie krwi polega na wytraceniu się z rozpuszczalnego białka osocza zwanego fibrynogenem w nierozpuszczalna postać zwana włóknikiem albo fibryna. Jest to złożony proces uwarunkowany działaniem szeregu enzymów i ciał czynnych występujących w osoczu i tkankach. krzepniecie-krwi-1Krzepniecie krwi ma dla organizmu znaczenie obronne gdyż zapobiega jej utracie po zranieniach. W procesie krzepnięcia krwi odgrywają ważną role tzw. komórki płytkowe czyli trombocyty. Na klasyczny schemat krzepnięcia krwi składają się 4 zasadnicze składniki. Z osocza wytraca się część białka zwana fibrynogenem w postaci włóknika czyli fibryny. Reakcja ta zachodzi tylko wówczas gdy we krwi pojawi się substancja zwana trąbiną. Trombina znajduje się we krwi w postaci nieczynnej która nosi nazwę protrombiny. Protrombina jest ciałem białkowym powstającym w wątrobie. Do syntezy protrombiny w wątrobie konieczna jest witamina K. Protrombina ulega aktywacji czyli przemianie na aktywną trombinę pod wpływem trombokinazy przy udziale jonów wapnia.

 

 

 

Zdaniem forumowiczki kryjącej się pod nickiem „Anasazja”, w procesie krzepnięcia krwi bierze udział 13 czynników obecnych w osoczu. Wyróżniamy dwa mechanizmy rozpoczynające tworzenie skrzepu przy ich udziale:

 

  • Wewnątrzpochodny mechanizm krzepnięcia krwi rozpoczyna w wyniku aktywacji czynnika XII przez ujemnie naładowaną powierzchnię kolagenu odsłonionego w wyniku uszkodzenia ściany naczynia. Czynniki stanowiące kolejne ogniwa w reakcjach enzymatycznych tworzą kaskadę zmierzającą do wytworzenia skrzepu. Po aktywacji czynnika XII w kolejnych etapach zostają „uruchomione” czynniki: II, IX, X i XI, co doprowadza do powstania fibryny.

  • Zewnątrzpochodny mechanizm krzepnięcia krwi występuje w wyniku kontaktu wynaczynionej krwi z uszkodzonymi tkankami. Zawarta w nich tromboplastyna tkankowa aktywuje czynnik IX i X. Dodatkowo obecny w tkankach czynnik VII wzmaga proces krzepnięcia.

 

Począwszy od aktywacji czynnika X mechanizm krzepnięcia ma identyczny przebieg jako tzw. droga wspólna. Obejmuje przejście protrombiny w trombinę, powstanie rozpuszczalnego włóknika oraz jego przemianę w formę nierozpuszczalną przy udziale czynnika XII – utworzenie skrzepu i zatamowanie wypływu krwi z naczynia.


Pozostałe tematy: